Adatkezelési tájékoztató

Alulírott………………………………………………………...hozzájárulok ahhoz, hogy a

Jolly Joker Kft Az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.jolly-joker.hu weboldalon elérhető és a helyszínen kifüggesztett (Tatabánya 2800 Fő tér 34) adatvédelmi és az adatbiztonsági alapján. Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy a Jolly Joker Kft személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja mind Magyarországon belül, mind azon kívül, akár az Európai Gazdasági Térségen belül, akár azon kívül, az utazási szerződés teljesítése érdekében.

A személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési jogok az adatvédelmi és az adatbiztonsági szabályzatban találhatók.